Partipolitisk och religiös obundenhet

Från RFSL Ungdoms wiki
Hoppa till: navigering, sök

Vad innebär partipolitisk obundenhet för RFSL Ungdom?

Politik handlar i grunden om att försöka göra världen bättre utifrån en viss förståelse av samhället. RFSL Ungdom är en partipolitiskt obunden organisation som står fri från partipolitiken. Det innebär inte att vi inte driver politik, för det gör vi! Men i RFSL Ungdom ska det inte spela någon roll om en tycker vänster eller höger är bäst, vi jobbar för att det ska bli bättre för hbtq-ungdomar. I den frågan spelar individens partipolitiska ställningstagande ingen roll.

Vi uppmuntrar till dialog med partierna och samarbeten i enskilda frågor. Men däremot ger vi inte vårt stöd till ett enskilt parti.

När vi blir tillfrågade att delta i ett politiskt utspel (exempelvis en debattartikel) tillsammans med ett parti funderar vi först sakligt igenom frågan. Tycker vi samma sak om frågan kan vi samarbeta. Det händer att förbundet är överens med ett eller flera politiska partier om förändringar som behöver göras i samhället. Då gäller det att komma ihåg att det handlar om att vi är överens i en specifik fråga, inte hela partiets politik. Ibland kritiserar förbundet ett politiskt parti. Samma sak gäller där. Vi kritiserar inte samhällsanalysen bakom partiets politik eller hela partiprogrammet, utan bara den fråga vi lyfter.

Ibland blir vi inbjudna att delta i ett arrangemang som ett politiskt parti står bakom. Att manifestera tillsammans med ett parti kan ge frågan större politisk tyngd, men om förbundet syns tillsammans med ett visst parti för ofta finns en risk att förbundet stämplas som politiskt åt något håll. För att RFSL Ungdom ska kännas tryggt och välkomnande för alla vill vi undvika det.

RFSL Ungdom jobbar för allas lika värde och är en antirasistisk organisation. Därför samarbetar vi aldrig med Sverigedemokraterna eller deras ungdomsförbund. Det spelar ingen roll om vi skulle råka vara överens om en viss fråga eftersom RFSL Ungdom inte kan ställa sig bakom partiets grundvärderingar.

Hur kan vi som distrikt göra?

Bjud in alla politiska partier till paneldebatter och liknande. Samarbeta gärna med partier om ni är överens om en fråga, men undvik att samarbeta kring något mer övergripande (som skolbudget, skattefrågor eller liknande). Sprid också ut samarbetena med partier över olika block. Studieförbund och liknande kan ibland kräva att vi ställer upp på en viss politik. Ibland kanske ett visst studieförbund har den enda lokalen i staden, ibland inte. Använd sunt förnuft. Samarbeta inte med organisationer som går emot våra grundvärderingar. Blir det problem i samarbetet hjälper förbundsstyrelsen gärna till och sköter kontakten.

Några exempel på möjliga scenarion kring partipolitisk obundenhet.

  1. Ett distrikt ska arrangera en festival och blir kontaktade av ett riksdagsparti som säger att de vill ge ett ekonomiskt bidrag till festivalen. Att ta emot bidrag från ett parti är helt ok så länge som partiet till exempel inte begär att festivalen ska ha en viss ideologi som utgångspunkt. Ett tips är att upprätta ett ekonomiskt avtal. RFSL Ungdom har tagit fram ett sådant avtal som det bara är att skriva ut och skriva under.
  2. Det börjar bli dags att uppmärksamma IDAHOT. Ett distrikt ska anordna en manifestation. De skickar ut förfrågningar om att hålla tal till samtliga partier men enbart ett parti svarar. Det är så klart tråkigt att inte fler av partierna nappade på inbjudan men detta betyder dock inte att det partiet som svarar inte kan medverka. Distriktet har ju trots allt bjudit in samtliga partier. Vad som kan vara bra att tänka på är att det kan skicka ut fel signaler om det gång efter annan skulle bli så att det enbart är ett och samma parti som medverkar på distriktets olika arrangemang även om distriktet gjort sitt yttersta för att bjuda in fler.
  3. Ett distrikt får en förfrågan om att hålla ett tal på en manifestation mot tvångssteriliseringar som anordnas av ett partipolitiskt ungdomsförbund. Eftersom distriktet känner att detta går i linje med RFSL Ungdoms verksamhet och mål tackar de ja till att medverka. En kan säga att detsamma gäller här som när distriktet bjuder in talare till arrangemang.

Vad innebär religiös obundenhet för RFSL Ungdom?

Ens tro kan vara en viktig del av ens identitet. I RFSL Ungdom ska alla få plats, oavsett vilken tro en har, eller om en inte har någon tro alls. Det betyder att vi i förbundet respekterar varandras olika livsåskådningar utan att ifrågasätta eller kränka varandra.

Förbundet kan ibland samarbeta med en religiös organisation kring ett arrangemang eller en fråga. Det betyder inte att vi tycker att en religion är bättre eller mer värd än någon annan, bara att just den organisationen är överens med oss i en viss fråga. Ibland kanske vi kritiserar en religiös organisation. Vi kritiserar inte själva religionen, bara hur organisationen väljer att agera kring en viss fråga. Vi samarbetar i regel inte med religiösa organisationer kring högtider eller liknande. Högtider är inte specifika frågor utan återkommer ofta år efter år.

Hur kan vi som distrikt göra?

Bjud in alla religiösa organisationer i regionen till paneldebatter eller liknande. När det kommer till att samarbeta med en religiös organisation kan det vara bra att redan från start vara tydlig med att vi står för vår del, och de står för sin. Diskutera igenom vem som ska göra vad och vem som ansvarar för vad. Om ni ordnar möjlighet för vissa troende att utöva sin tro på ett arrangemang, ordna ett neutralt bönerum eller andaktsrum för andra. Om organisationen försöker uttala sig eller använda sig av förbundets namn i fler frågor än de har fått mandat till, kontakta dem på en gång! Känns det inte bekvämt hjälper förbundsstyrelsen gärna till och sköter kontakten.