Lokalt påverkansarbete

Från RFSL Ungdoms wiki
Hoppa till: navigering, sök

Att påverka politiskt, eller lobbying som en också kan säga, innebär att genomföra olika handlingar och aktioner med syftet att nå ut och påverka andra. Till exempel lokalpolitiker, organisationer och andra makthavare. Att skriva ett medborgarförslag är politiskt påverkansarbete medans att ordna en filmkväll för distriktets medlemmar inte är det. Att ägna sig åt politiskt påverkansarbete behöver inte vara svårt och det kan till och med vara roligt. Här nedanför kan du läsa vad du kan göra för att påverka där du bor!

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra något inom kommunens ansvarsområde. Vem som helst som bor i kommunen har rätt att lämna in medborgarförslag. Detta gäller även barn och ungdomar. Det kan handla om till exempel socialtjänst, demokratifrågor, skolor, ungdomsmottagningar och fritidsgårdar. Eftersom sjukvården drivs av landstingen och medborgarförslag ställs till kommunerna kan man dessvärre inte skriva medborgarförslag som handlar om exempelvis en ökad HBT-kompetens bland läkare och sjuksköterskor på diverse vårdinrättningar. Vad som i övrigt kan vara bra att veta är att vissa kommuner godkänner medborgarförslag från föreningar och organisationer. Och tänk på att man bara får ta upp en fråga i ett medborgarförslag. Detta gäller i samtliga kommuner runt om i Sverige! Alla medborgarförslag ser självklart olika ut men vad de har gemensamt är att de alltid ska innehålla uppgifter om; Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Kolla på din kommuns hemsida eller ring till kommunens växel för mer information om vad som gäller i just din kommun! Kommunen har skyldighet att hjälpa till!


Tre påhittade exempel på hur medborgarförslag från någon i RFSL Ungdom skulle kunna se ut:

Exempel 1
Jag går i Solängsskolan och när vi hade sex- och samlevnadsundervisning så sa mina lärare ingenting om samkönat sex. Det är viktigt att alla oavsett sexualitet får korrekt och relevant information om hur en kan skydda sig. Därför tycker jag att Hanstorps kommun i egenskap av skolans huvudman ska se till att någon med specifik kunskap på området, till exempel RFSL Ungdom, håller en utbildning för alla skolans 8:e klassare.
Exempel 2
För att öka ungdomars inflytande i Skogsbacka kommun föreslår jag att kommunen håller en gratis workshop under sportlovet som handlar om vilka demokratiska rättigheter och möjligheter barn och unga har att påverka politiken i kommunen.
Exempel 3
Många hbtq-ungdomar mår dåligt, blir mobbade och känner sig osynliggjorda. Ofta när man söker sig till en kurator på till exempel ungdomsmottagningen så handlar samtalen om ens egen sexualitet eller kön och inte det man sökte hjälp för. Det beror på bristande hbtq-kompetens hos kuratorer. Därför tycker jag att Visholms ungdomsmottagning ska HBT-certifieras.


Insändare/debattartikel

En insändare kan se ut på lite olika sätt och handla om i princip vad som helst. Vad som kan vara bra att tänka på är att en insändare oftast är kortfattad (hitta ett annat ord) och fokuserad på en enda sak som man vill att omgivningen ska uppmärksamma eller bli medveten om. Många lokaltidningar har insändarsidor dit vem som helst är välkommen att skicka in kortare texter. Vill man få en lite längre text publicerad, exempelvis en debattartikel, är ett tips att kontakta tidningen och rakt på sak fråga om de kan tänka sig att publicera texten. Då får man även chansen att argumentera för sin sak och förklara varför det är viktigt att de publicerar det man skrivit. I samma veva kan man även passa på att upplysa om att man gärna blir intervjuad. Många lokaltidningar brukar nappa på detta.


Att tänka på när en skriver en insändare eller debattartikel

  • Var tydlig med vad det är för åsikter och poänger som ni vill föra fram. Glöm inte av att försöka hålla en röd tråd genom hela artikeln.
  • Var tydlig med vem som är avsändare och vilka ni representerar.
  • Håll er till det format som gäller i tidningen ni skickar artikeln till. Olika tidningar har olika policys kring hur lång artikeln ska vara och hur många stycken den ska vara uppdelad i.


Exempel på publicerade inlägg

Samling av exempel på lokalt publicerade insändare och debattartiklar:

Pressmeddelande

Ett pressmeddelande används för att upplysa om att något är på gång eller att något har skett. Exempelvis att det i mitten av maj är dags för IDAHO – Internationella dagen mot homo- och transfobi.


Ett pressmeddelande ska vara kortfattat och innehålla en beskrivning om vad som hänt eller kommer att hända och några rader kring omständigheterna kring händelsen. Det är alltid bra att ha med ett citat från någon person som är kopplad till den aktuella händelsen och som ställer sig bakom det som står i pressmeddelandet. Varför inte låta någon från er distriktsstyrelse bli citerad? Glöm inte bort att uppge kontaktinformation! På www.rfslungdom.se finns det flera olika pressmeddelanden som ni kan titta på och kanske till och med inspireras av!


Manifestationer

Det vanligaste är att det ordnas manifestationer vid exempelvis Day of silence, Transgender day of remebrance och IDAHOT (Internationella dagen mot homo- och transfobi). Men det går självfallet bra att ordna olika typer av manifestationer när som helst under året för att uppmärksamma något man tycker är viktigt eller som man vill förändra. En manifestation kan även se ut på en mängd olika sätt. Det kan vara en klassisk sådan där man samlas på en öppen plats och bjuder in talare men det kan även vara en gående demonstration som förflyttar sig från en plats till en annan. Die-ins, flygbladsutdelning och gatuteater är andra exempel på manifestationer. Oavsett vad ni väljer att göra är det viktigt att ansöka om ett demonstrationstillstånd senast en vecka i förväg. Det kostar ca 200 kronor och det är polisen som utfärdar tillståndet. Blanketten finns på www.polisen.se. För att dela ut flygblad krävs dock inte demonstrationstillstånd.


En så kallade die-in, är en typ av manifestation där deltagarna ligger ner på marken och låtsas att de är döda. Ibland används plakat och flygbladsutdelning för att förklara för förbipasserande vad det är man demonstrerar emot. Det är inte heller helt ovanligt att deltagarna faller ner på marken på en given signal för att sedan bli liggandes under tiden som manifestationen pågår. För att göra ert budskap ännu tydligare kan ni även ordna med talare. En die-in kan se ut på många olika sätt och egentligen är det bara fantasin som sätter gränserna.

Bjuda in lokalpolitiker och andra makthavare

Varför inte fixa ihop en paneldebatt och bjuda in ortens lokalpolitiker! Detta kan vara bra både för att få en möjlighet för er att kräva svar på vart de olika partierna står i frågor som på ett eller annat sätt har med HBT att göra. Tänk bara på att RFSL Ungdom är en partipolitiskt obunden organisation och att ni därför bör bjuda in politiker från både regeringen och oppositionen (det vill säga både röda, gröna och blå partier). En debatt bör och ska ha en så kallade moderator som fördelar ordet och ställer frågor till deltagarna. Att förbereda frågor innan är bra och det brukar vara uppskattat om det avsätts tid så att även publiken får möjlighet att ställa sin frågor. Struktur kan sägas vara avgörande för en bra paneldebatt!


Uppvakta politiker och andra makthavare

Har era lokalpolitiker gjort någonting ruskigt dålig eller kanske något riktigt bra som ni vill uppmärksamma? Då kan ni uppvakta dem och få chansen till ett kortare möte. Det är bra om ni har möjlighet att överlämna någonting till den eller de ni uppvaktar och som symboliserar det ni vill framföra.