Distrikten

Från RFSL Ungdoms wiki
Hoppa till: navigering, sök

RFSL Ungdom är uppdelat i distrikt. Varje distrikt är en egen juridisk person med ett eget kontonummer och eget organisationsnummer. Distrikten har en egen distriktsstadga som styr över distriktet och en distriktsstyrelse (DS). Inom RFSL Ungdom finns just nu sju distrikt. Varje distrikt har ett bestämt område inom vilket medlemmarna bor, ett så kallat upptagningsområde.

Distrikten mars 2012

Distriktets roll

Distriktets roll är att ha övergripande ansvar för regionen, på samma sätt som förbundsstyrelsen har övergripande koll över hela förbundet. Distriktet har ansvar att finnas tillhands för de aktivistgrupper som finns i regionen, men behöver inte själv starta upp aktivistgrupper.

Det är bra om distriktet under året samlar in rapporter eller information från aktivistgrupperna, då blir det lättare inför årsmötet och verksamhetsberättelsen. När en aktivistgrupp som inte har eget kontonummer behöver pengar är det distriktet som sköter det ekonomiska och samlar in redovisning från aktivistgruppen. Det kan till exempel handla om att ge bidrag från distriktets kassa eller hjälpa aktivistgruppen att söka pengar från aktivitetsfonden.

Distriktet är också det som ordnar årsmötet i distriktet. Distriktsstyrelsen kan såklart också jobba med saker på både regional och lokal nivå, till exempel uppvakta landstingspolitiker eller jobba med det lokala regionförbundet.


Sydost

Upptagningsområde:

 • Kalmar län
 • Kronoberg län
 • Jönköping län
 • Östergötlands län

Hemsida: Sydost


Nord

Upptagningsområde:

 • Västerbottens län
 • Norrbottens län

Hemsida: Nord


Mitt

Upptagningsområde:

 • Jämtlands län
 • Västernorrlands län

Hemsida: Mitt


Öst

Upptagningsområde:

 • Stockholms län
 • Uppsalas län
 • Södermanlands län
 • Gotlands län
 • Västmanlands län
 • Gävleborgs län

Hemsida: Öst


Syd

Upptagningsområde:

 • Skånes län
 • Blekinges län

Hemsida: Malmö

E-post: malmo@rfslungdom.se

Väst

Upptagningsområde:

 • Värmlands län
 • Dalarnas län

Hemsida: Örebro


Sydväst

Upptagningsområde:

 • Göteborg
 • Borås

Hemsida: Göteborg

Hemsida: Borås