Diskussion:Principprogram old

Från RFSL Ungdoms wiki
(Omdirigerad från Diskussion:Principprogram)
Hoppa till: navigering, sök

Angående Hen

Jag har funderingar kring om vi borde ta upp hur vi ser på pronomet hen och skriva om det i vårt principprogram. Skulle det kunna stå där vad vår ståndpunkt är under förslagsvis texten om Kön.

Har vi ens en enad ståndpunkt? Kanske något att ta upp på nästa kongress?

Någon som har några synpunkter?

/Love Elfvelin


Jag vill bara klippa in en liten men otroligt fin debattartikel från SVT-debatt som vi skrivit i denna fråga:

"HENDEBATTEN

I januari i år lanserades boken Kivi och Monsterhund, vars målgrupp är barn från 3 år och uppåt. Debatten som följt har bestått av att ledarskribenter, lingvister, riksdagsledamöter och ministrar har fokuserat på sin personliga inställning till ett ord i det svenska språket. Det handlar om ordet hen.

För första gången har ett annat pronomen än hon eller han tagit plats i den mediala offentligheten. För RFSL Ungdom är det glädjande att ett ord vi använt länge nu har fått genomslag i samhället. Men vi ser en skrämmande frånvaro i ”hen-debatten”: frågan om transpersoners rätt att få en korrekt benämning av sig själva erkänd i det svenska språket.

Inom RFSL Ungdom har vi andvänt hen som personliga pronomen sedan början på 2000-talet. Vi ser inte hen främst som ett uttryck för en feministisk strategi att öka jämställdhet mellan två kön. Vi ser hen som ett ord som fyller precis den funktion ord ska göra i språket: det ökar förståelse. Hen ger möjligheten att kunna signalera till andra språkanvändare att personen som omnämns inte identifierar sig som man eller kvinna, är neutral i förhållande till tvåkönsmodellen eller befinner sig mellan eller bortom den. Orden kan också signalera att den som talar inte känner till könsidentiteten på den som omnämns.

Den som är cisperson åtnjuter en mängd privilegier som är så självklara att de aldrig blir tydliga för personen själv. En cisperson har per automatik mer utrymme och plats i vårt samhälle och vårt språk. Det är lätt för någon vars könsidentitet inte stöter på språkliga hinder att banalisera hen som pronomen. Vi är inte förvånade över att cispersoner uttrycker att hen inte upplevs som särskilt viktigt, naturligt eller politiskt för dem. Men det är inte upp till dem att avgöra. Det är de som brukar ordet som äger rätt att avgöra om det är viktigt eller inte. Därför ställer vi i RFSL Ungdom oss frågande till att användningen av ordet hen inte skulle vara en politisk fråga, vilket högt uppsatta politiker påstår. Vi vet att det i allra högsta grad är en politisk fråga. Det handlar om att bryta ett osynliggörande och ge ett språkligt utrymme till en viktig del i många transpersoners identitet.

Grundläggande i RFSL Ungdoms arbete är att fråga varje person om vilket pronomen de föredrar, på precis samma sätt som vi frågar personer vad de heter. Vi kan utifrån vår erfarenhet med säkerhet säga att varken vårt språk eller vårt samhälle har sönderfallit genom att människor själva benämnt sin könsidentitet. Det har snarare lett till tryggare individer som med vetskapen om att det finns ett språk även för dem, kunnat delta i samhället som engagerade och självsäkra personer. Hen som pronomen är en självklar del i det språk som används inom RFSL Ungdom. Det innebär inte att vi har slutat använda hon och han. Tvärtom finns både cis- och transpersoner som föredrar just hon och han med grund i de associationer dessa ord väcker.

Att enbart använda hon och han som personligt pronomen innebär en kränkning av de personer som vill uttrycka sin neutrala könsidentitet via pronomen. På samma sätt är det en kränkning av dem som vill uttrycka sin könsidentitet och har kämpat för att bli kallade just hon och han av sin omgivning att kategoriskt använda hen om alla.

Det är dags att debatten om ordet slutar utgå från personer som själva inte använder det. Det är dags att debatten återspeglar ordets hela bredd, från feministisk strategi till transpolitisk fråga, och att Svenska Akademins ordbok utökar ordförklaringen ”brynsten” med ”könsneutralt pronomen”.Emelie Mire Åsell, Förbundsordförande RFSL Ungdom"

Svar till Love om Hen

Bra att du uppmärksammar det. Förbundsstyrelsen är på gång med ett förslag på nytt principprogram och då ingår att vi lägger in ett stycke om pronomen.

/Emelie Mire Åsell