Aktivitetsfonden

Från RFSL Ungdoms wiki
Hoppa till: navigering, sök

Vad är aktivitetsfonden?

Syftet med aktivitetsfonden är att ge distrikt och aktivistgrupper stöd i att skapa en bra och givande verksamhet. Fonden beviljar pengar till all typ av verksamhet, men social verksamhet prioriteras. I bedömningen uppskattas också nya idéer och initiativ, så tänk nytt! (Men det är inget måste.)

Aktivitetsfonden hette tidigare Distriktsfonden, men efter beslut på 2013 års kongress har den bytt namn. Inget annat har ändrats, så det är bara att söka bidrag som vanligt!

Hur söker jag? Och vad ska jag tänka på?

För att söka pengar ska ni svara på frågorna som ni hittar längre ner på sidan och skicka in till förbundsstyrelsen per e-mail till info@rfslungdom.se.

Svaren på frågorna ska även skickas utskrivna till:

RFSL Ungdom Box 350 101 26 Stockholm

detta så att vi får in en kopia med båda firmatecknarnas underskrifter. (Det går också bra att scanna in det undertecknade dokumentet och skicka med e-post.)

Varje distrikt och aktivistgrupp kan söka pengar flera gånger per år. (Från 1:e januari till 31:e december.)

Distrikt

Sammanlagt kan 5 000 kronor sökas under ett år. Förbundsstyrelsen kan vid speciella omständigheter frångå den principen och bevilja högre belopp.

För att kunna beviljas pengar ur fonden bör distriktets årsbudget inte vara över 100 000 kronor. Detta ska dock ses som en riktlinje, undantag kan göras. Tänk på att eventuella projektpengar ska inkluderas i det beloppet.

Möjligheten till undantag från beloppstaken gäller endast i fall som förbundsstyrelsen anser är av mycket stor betydelse, t.ex. krissituationer, verksamhetskritiska situationer eller annat som är av mycket stor vikt för distrikten.

Aktivistgrupp

Även aktivistgrupper kan söka bidrag ur fonden. Här begränsas summan till 3 000 kr per år. Som aktivistgrupp tänk på att ha god kontakt med distriktets styrelse och meddela dem om era planer. Ni kan såklart även söka pengar direkt från distriktet, eller söka tillsammans ur aktivitetsfonden.

- med styrelse & bankkonto

Aktivistgrupper som har en styrelse med eget konto kommer kunna få pengarna utbetalda på samma sätt som distrikten får & det är då lokalstyrelsens firmatecknare som skriver under ansökan.

- utan styrelse & bankkonto

Aktivistgrupper som inte har en styrelse måste få distriktets firmatecknare att skriva under ansökan. Aktivistgruppen får ett beslut om bidragets belopp men får sina utlägg ersatta i efterhand, mot redovisande av kvitto/faktura.

När det är klart är det bara ge sig på ansökan!

Hur går det till när vi bestämmer vem som ska få hur mycket?

När ansökan har inkommit till oss både per mejl och per post tar förbundsstyrelsen upp ansökan till behandling. Då går det till såhär:

Förbundsstyrelsen (FS) tar upp ansökan

FS kollar igenom ansökan och kan antingen begära kompletteringar eller fatta ett beslut. Behöver FS kompletteringar meddelas det och ni får möjlighet att justera ansökan, sen tas ansökan upp för beslut igen.

Ibland kan det bli så att förbundsstyrelsen bestämmer sig för att bevilja ansökan men inte hela beloppet eller helt avslå ansökan. Detta meddelas i så fall per mejl med en tydlig motivering.

Nu har beslut tagits – vad händer nu?

När förbundsstyrelsen har tagit beslut om att bevilja en ansökan meddelas detta till ansökans kontaktperson per telefon eller via ett mejl. Pengarna betalas ut till distriktets/aktivistgruppens konto inom en månad från dess att beviljande beslut tagits. Den aktivistgrupp som inte har en styrelse och bankkonto får sina utlägg ersatta i efterhand, mot redovisande av kvitto/faktura.

Vi har fått pengarna, vad gör vi nu?

Ni gör det ni skulle med pengarna. Pengarna som har beviljats måste redovisas, detta är superlätt om man följer följande fyra punkter:

 • Spara alla kvitton/fakturor på de utlägg som har gjorts, här är det jätteviktigt att det är ett riktigt kvitto det vill säga inga kortslipar då dessa inte ses som giltigt kvitto.
 • Kvittona/fakturorna sätts upp på en redovisningslapp som ni hittar bifogat detta dokument. Dessa sätts i sin tur in i en pärm.
 • Om ni inte använt upp alla pengarna eller inte har kvitto för de utlägg ni gjort ska dessa betalas tillbaka till RFSL Ungdom centralt.
 • Fyll i den blankett som finns för redovisning och skicka in per mejl till info@rfslungdom.se senast en månad efter dess att tidsperioden ni sökt för gått ut. Redovisat och klart!

Frågor att svara vid ansökan

(minst 1 A4)

 1. Vad vill ni göra? Beskrivningen ska innehålla syfte, konkreta och mätbara mål, metod och eventuell tidsplan.
 2. Hur ska ni följa upp bidraget? Kan bidraget ses som ett startskott för att skapa en ”egen” ekonomi? Hur?
 3. Budget. Redogör för samtliga kostnader och om ni har intäkter från andra håll. Under vilken tidsperiod kommer ni att använda bidraget?
 4. Vem är kontaktperson? Namn, telefonnummer, e-mejladress, kontouppgifter.

Redovisningsblankett

(minst 1 A4)

 1. Vad har ni gjort? Kolla på er ansökan och skriv om hur det gick med ert syfte och era mål. Vad gick bra? Vad gick dåligt? Har ni tips till andra som ska göra något liknande? Höll ni er tidsplan? Varför gick det som det gick?
 2. Hur påverkar det här bidraget distriktet i framtiden? Har det fått några positiva effekter för verksamheten?
 3. Hur gick det med budgeten? Gick det att följa den. Om det inte gick så bra, varför? Bifoga kvittona i redovisningen.
 4. Vem är kontaktperson? Namn, telefonnummer, e-mejladress.

Om ni har några frågor så maila bara till info@rfslungdom.se